Тропари и кондаки Верхотурским святымСоставитель: Гольц Р.Э.

Эта страница содержит тропари и кондаки местным, особо почитаемым святым, которые обязательно употребляются по малом входе за Божественной Литургией в храмах Свято-Николаевского мужского монастыря города Верхотурье.

ЕПАРХИАЛЬНОЙ СВЯТОЙ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ

Тропарь, глас 4:
Доброде́тельми, я́ко луча́ми со́лнечными, / просвети́ла еси́ неве́рныя мудрецы́, / и я́коже пресве́тлая луна́ ходя́щим в нощи́ / неве́рия тьму отгна́ла еси́, / и цари́цууве́рила еси́, / вку́пе же и мучи́теля обличи́ла еси́,/Богозва́нная неве́сто блаже́нная Екатери́но. / Жела́нием востекла́ еси́ в Небе́сный Черто́г / к Прекра́сному Жениху́ Христу́, / и от Него́ ца́рским венце́м венча́лася еси́. / Ему́же со а́нгелы предстоя́щи, / за ны моли́ся, // творя́щия пречестну́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2:
Лик честны́й Боже́ственные мучениколю́бцы воздви́гните ны́не, / почита́юще всему́друю Екатери́ну: / сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да, и зми́я попра́, // ри́торов ра́зумы укроти́вши.

ПРАВЕДНЫМ

ПРАВЕДНОМУ СИМЕОНУ ВЕРХОТУРСКОМУ (МЕРКУШИНСКОМУ) НА ПРОСЛАВЛЕНИЕ

Тропарь, глас 4:
Мирска́го мяте́жа бе́гая, / все жела́ние обрати́л еси́ к Бо́гу, / да в видени́я восхо́д обря́щеши горе́, / отоню́дуже не уклони́вся в лука́вствия се́рдца, / но очи́стив ду́шу и те́ло, / прия́л еси́ благода́ть точи́ти цельбы́ ве́рным и неве́рным, / притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, пра́ведный Симео́не / те́мже по да́нному ти да́ру / испроси́ у Христа́ Бо́га исцеле́ние нам, / боля́щим душе́вными страстьми́, // и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:
Ми́ра су́етнаго отве́рглся еси́ / да бла́га ве́чныя жи́зни насле́диши / возлюби́в незло́бие и чистоту́ души́ и те́ла / сниска́л еси́, е́же возлюби́л / свиде́тельстуют бо о сем гроб и нетле́ние моще́й твои́х, / и благода́ть чудотворе́ния наипа́че / то́чиши бо цельбы́ всем притека́ющим к тебе́ и не просвяще́нным // Симео́не блаже́нне, чудотво́рче преди́вный.

ПРАВЕДНОМУ СИМЕОНУ ВЕРХОТУРСКОМУ (МЕРКУШИНСКОМУ) НА ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ

Тропарь, глас 4:
Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Сиби́рь, / обре́т святы́я мо́щи твоя́ вну́трь себе́. / Архиере́и, свяще́нницы и весь сонм людски́й / духо́вне веселя́щеся, вопие́м ти: / о Богому́дре Симео́не! / Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, от всех бед, / прося́ще пода́тися всем по коего́ждо проше́нию, / и изба́витися стране́ сей и гра́ду / от о́гненнаго запале́ния и пога́нского наше́ствия / и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла. / Те́мже и мы вси чтем ны́не / честны́х и многоцеле́бных твои́х пренесе́ние но́вый целе́бниче, и вопие́м: // сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние!

Кондак, глас 4:
Наста́ днесь всечестна́я па́мять / но́ваго целе́бника пра́веднаго Симео́на, / созыва́ет же лю́дие в пречестны́й храм / свята́го Бо́жия архиере́а Никола́а, / иде́же ра́достно соше́дшеся благочести́вых мно́жества, / ве́село пра́зднуют пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пра́здник. / Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное, / подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́щим к тебе́, Симео́не всеблаже́нне! / Но я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́це Христу́, / Того́ моли́ спасти́ град и лю́ди, моля́щияся тебе́, / па́че же хода́тай бу́ди ко Го́споду во дни наше́ствия печа́ли рабо́м твои́м, / да зове́м ти: // ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́дуна́шему.

ПРЕПОДОБНЫМ

ПРЕПОДОБНОМУ АРЕФЕ ВЕРХОТУРСКОМУ

Тропарь, глас 2:

Оби́тель Се́ргия и Ге́рмана оста́вив преподо́бне, / в зе́млю Ура́льскую пресели́лся еси́ / и тяготы́ настоя́тельства подъя́л еси́, / тем же и уста́в о́бщаго жития́ во оби́тели Верхоту́рстей насади́л еси́, / и бра́тию во благоче́стии утверди́л еси́, / помоли́ся Христу́ Аре́фо о́тче наш, // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:
Торжеству́ет оби́тель Верхоту́рская, / име́яй мо́щи твоя́ вну́трь себе́, / Аре́фо о́тче наш / моли́ Христа́ Бо́га // да спасе́т ду́ши на́ша я́ко Милосе́рд.

ПРЕПОДОБНОМУ ИЛИИ ВЕРХОТУРСКОМУ

Тропарь, глас 8:
В терпе́нии твое́м мзду твою стяжа́л еси́ о́тче преподо́бне, / оби́тель Валаа́мскую оста́вил еси́, / и в зе́млю Сиби́рскую под кров пра́ведаго Симео́на всели́лся еси́ / и па́стве Верхоту́рской наста́вник и учи́тель бы́л еси́./ Тем же моли́ся Илие́ преподо́бне // изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Кондак, глас 3:
Лику́й све́тло оби́тель Верхоту́рская, / име́яй в себе́ мо́щи уго́дника Бо́жия /преподо́бногос та́рца Илии́ / я́ко заре́ю со́лнца страну́ Сиби́рскую пресла́вно озаря́ющего,/ той бо не́мощи врачу́ет, / и неду́ги я́ко тьму́ прого́нит от вопию́щих ему́: / ра́дуйся уго́дниче Бо́га Вы́шняго // тобо́ю людем свои́м сия́ Подаю́щего.

ПРЕПОДОБНОМУ ИОАННУ ИСПОВЕДНИКУ ВЕРХОТУРСКОМУ

Тропарь, глас 5:
Вся́ кра́сная ми́ра в ничто́же вмени́в, / и́ноческого жития́ взыска́л еси́, / с испове́дники страда́ние за Христа́ претерпе́в / и юро́дства по́двиг на себе́ прие́м, / и ме́сто трудо́в твои́х не оста́вил еси́, / лю́дем в ско́рбех и напа́стех уте́шитель у́бо быв. / Моли́твами твои́ми преподо́бне, / спаси́ нас, от междоусо́бныя бра́ни и от всяка́го зла, // Иоа́нне о́тче наш.

Кондак, глас 2:
Ева́нгельския любве́ служи́теля, / пра́вды Бо́жия ревни́теля, / чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́теля, / ве́ру Христо́ву испове́давша в страда́ниих, / преподо́бного Иоа́нна ублажа́ем и почита́ем днесь / и житие́м его́ назида́ющеся, пое́м: // ра́дуйся, моли́твенниче наш от Бо́га просла́вленный.

Ин кондак, глас 2:
Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна, / и страда́льца произволе́нием че́стна, / и Учи́телю кро́тости сообра́зна, / в пе́снех досто́йново схва́лим Иоа́нна, приснохва́льного:// то́й бо зми́я попра́л е́сть.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКАМ

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКАМ АППОЛИНАРИЮ, ИАКИНФУ И КАЛЛИСТУ ВЕРХОТУРСКИМ

Тропарь, глас 2:
Преудобре́нную Боже́ственную дво́ицу му́чеников пе́сньми почти́м, / преподо́бием бо просия́вше и кровми́ за Христа́ украси́вшеся / страда́ний не убоя́вшеся, ве́ру соблюдо́сте / Иаки́нфе и Ка́ллисте сла́внии. / Моли́теся стране на́шей Богоуго́дней бы́ти // и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 3:
Ра́зум на враги́ му́жески вооружи́вше, / всю тех пре́лесть отве́ргше, / и венцы́ побе́дныя свы́ше прии́мше, / преподобному́ченицы всехва́льнии, / единомы́сленно вопию́ще: // добро́ и красно́, е́же бы́ти с Бо́гом.

БЛАЖЕННЫМ

БЛАЖЕННОМУ КОСЬМЕ ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОМУ

Тропарь, глас 1:
Глас апо́стола твоего́ Па́вла услы́шав глаго́лющ: / мы юро́ди Христа́ ра́ди, / раб Твой Христе́ Бо́же, Косьмо́, / юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди: / те́мже па́мять его́ почита́юще, Тебе́ мо́лим Го́споди // спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:
Вы́шния красоты́ жела́я, /ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́, / нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, / а́нгельское житие́ проходя́, сконча́вся, Косьмо́, блаже́нне:// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Наш канал Ютуб

Снимок экрана 2021 07 09 в 20.58.46

 

Мы в Телеграмм

Снимок экрана 2021 07 09 в 20.58.46